citiport_3

ISUZU СО МАРКЕТ ШЕР ОД 39%

Според последните официјални информации на Царинската Управа, во нашата земја, заклучно со ноември 2019 година, биле увезени и оцаринети 18 нови автобуси и минибуси.

Во оваа бројка, Аутомакедонија учествуваше со 7 испорачани автобуси од марката ISUZU.

Сите продадени автобуси на ISUZU во Македонија беа од моделот Citiport.

citiport-04

Со тоа, Аутомакедонија и ISUZU на пазарот на нови автобуси – остварија маркет шер од импресивни 39%.

Повеќе информации за автобусите на ISUZU можете да најдете на линкот ТУКА.