доктори

ЛЕКАРСКИ ПОПУСТИ ВО АУТОМАКЕДОНИЈА

Во соработка со Македонското лекарско друштво, Аутомакедонија на сите членови на друштвото кои ќе донесат и достават потврда за членство во МЛД, им одобрува специјални партнерски попусти на сите производи и услуги во фирмите од групацијата.

Попустите за набавка на возила се движат од 9,5 до 26%, резервните делови до 25%, техничкиот преглед до 50%….а на сите членови кои ќе ја донесат потврдата од МЛД им следува и бесплатен шлеп на територијата на град Скопје до сервисот на Аутомакедонија каде возилото би се дијагностицирало и поправало.

LEKARSKI A4 LANDSCAPE